استادiranmehrtvto
نوعدوره حضوری
صندلی12/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

آموزش حسابداري شرکتهاي خدماتي و بازرگاني (آموزش کامل اصول و قوانين پايه اي حسابداري– آموزش سرفصل هاي حسابداري همراه با ماهيت حسابها–  ثبت سند دستي و آموزش کاملا عملي تحرير دفاتر قانوني-  آموزش  حسابداري اموال و محاسبه استهلاک-  آموزش حسابداري انبار ،روشهاي ارزيابي موجودي پايان دوره–  آموزش تنظيم تراز آزمايشي ، ترازنامه و صورت سود و زيان–  آموزش کامل موارد علي الراس دفاتر قانوني–  آموزش نحوه ارائه گزارشات حسابداري-  آموزش اصلاح و بستن حسابها–  انجام پروژه هاي عملي براي تمامي بخش ها)

تعريف كدينگ و افتتاح حساب –   كدينگ كالا –  صدور فاكتور و سفارشات –  انبارگرداني و گزارشات –  امور مالي اتوماتيك –  صدور سند حسابداري و رول وصول چكها

ارسال پاسخ